Handlevogn  

  Kontakt Oss 

  Logg Inn  
  
Minimer


 

 
Spørsmål og svar på chiptrimming
 
Tekst og oppsett i samarbeid med BSR-autopower
 

--------------------------------------------------------------------------------

Innledningsvis må vi opplyse om at når en tuner nyere biler som skal brukes på landeveien i Norge må tilleggsavgift betales til staten etter deres takster. Med les dette fra GATEBIL: Staten kan ikke ta deg.

Hva er chiptrimming?
Chiptrimming er når man bytter ut det minne (PROM) i styreenheten som styrer de parametre motoren og dens komponenter arbeider etter. Chipen er et lagringsmedia for bilens styreenhet og fungerer omtrent som en diskett til en PC.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Hva menes med en chip?
Chipen er en minnesmodul for motorens styreenhet som heter PROM på fagspråket (Programable, Readonly, Memory).

 


--------------------------------------------------------------------------------

Hvordan ser en chip ut?
Utseendet skifter fra bil til bil og mellom årsmodeller. Opp til 1996 er det som regel en rektangulær svart/mørkebrun chip (ca 12 x 35 mm) med 24-32 ben. Fra 1996 forekommer mer kvadratiske chip PLCC 32 (15 x 12 mm) og PLCC 44 (ca 18 x 18 mm).
På årsmodeller fra 1998 forekommer også PLCC 64.
Det/De chip som skal byttes har som regel en farget etikett (sølv eller gul) på seg, og er iblant skjult av et plastdeksel.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Finnes det ulike chip?
For innsugsmotorer finnes som regel kun en variant da forutsetningene er gitt.
Til visse turbobiler kan vi tilby ulike steg på effekt og dreiemoment. Programvaren kombineres da med å velge rett nivå på det maximale turbotrykket. Bilens ytelse kan også forbedres gjennom for eksempel å montere fullflødes effektanlegg og sportssluftfilter.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Hvordan utvikles en trimchip?
Det ligger mye utviklingsarbeide bak hver oppgradering som er unik for hver bil og motorutførelse.
Omfattende effekttester gjøres, der tenningskurve og drivstoffmengde optimeres for ulike turtall og belastinger. Dette gir økt effekt og dreiemoment. For turbobiler tilpasses programmet for et høyere ladetrykk. Vi har et omfattende bibliotek med program til mange bilmodeller og vi har også avansert utstyr for å ta frem spesialprogram.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Hvorfor endre original-chipen?
Original-chipen er programmert for kompromisser der motoren skal tåle dårligere drivstoff (lavt oktantall), dårlig olje, slitne tennplugger, sotbelegg etc. Derfor kan fabrikanten ikke optimere motorstyringen for beste effekt. Chiptrimming gir bilen bedre ytelse der også drivstoff-økonomien kan forbedres.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Hva endres når man chipper bilen?
Først og fremst så endres tenningspunktene ved de ulike turtall og man kontrollerer også at motoren arbeider med rett drivstoffmengde. Det er en tidkrevende jobb som tar lang tid og krever store kunnskaper i motorteknikk.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Kan alle biler chiptrimmes?
De fleste moderne biler er konstruerte med en elektronisk styreenhet for å kontrollere og regulere tenningskurven og drivstoffmengden. Alt dette styres gjennom programmet lagret i chipen. På turbobiler kan også turbotrykket være regulert av chipen. Programvaren kan endres, hvilket vanligvis kalles chiptrimming. Til biler med ikke utbyttbare chip finnes andre løsinger som å omprogrammere originalchipen eller utruste bilen med en ekstra modul.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Påvirkes bilens kjørbarhet med en chip?
Ja! Til det bedre! Motoren går som regel mye jevnere og mykere. Spesielt ved køkjøring og ved akselerasjon så merker man ikke lengre de små "rykk" som ellers er vanlige på dagens motorer.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Når er en chiptrimming uheldig?
Generellt finnes det ingen øvre grense for når chiptrimming kan være mindre heldig. Her er slitasjen på motoren avgjørende. Høy veivhusventilasjon, dårlig kompressjon, feil i tenningssystem, defekt katalysator og en mengde andre faktrorer kan innebærere at chiptrimming ikke er egnet eller ikke fungerer. På turbobiler kan dessuten sprekte turboaggregat, deformerte turbinhjul eller oljefylt intercooler gi uønskede egenskaper. På biler med høyt kilometerantall bør en motoranalyse gjøres. En oppgradering/chiptrimming "leger" ingen feil. I visse fall kan feil som ikke oppdages i originalversionen bli merkbare ved en chiptrimming. Alle eventuelle feil og defekter må utbedres innen en oppgradering/chiptrimming utføres.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Hvor fort kommer 0-100Km/h til å gå etter chippingen?
Når man akselererer gjennom girene er tiden ofte mer avhengig av hvordan man kjører enn av hvor mye effekt man har i motoren. Derfor tester vi kun akselerasjon på et gir. for eksempel 80-120Km/h på tredje gir. Disse tider kommer til å synke med omtrent like mange prosent som motor effekten øker.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Kommer toppfarten til å øke?
På de fleste biler kan toppfarten øke noe gjennom økt kraft i motoren ved chiptrimming.
På biler med turtalltalssperre har vi i visse programvarer flyttet opp denne "elektroniske sperren" for ved kjøring i utlandet å kunne oppnå en høyere topphastighet.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Slites bilen mer?
Motoren slites normalt ikke mer gjennom en oppgradering. Bensin-kvalitet mindre enn 95 oktan bør dog ikke benyttes. Girkasse og drivverk er konstruert for å tåle større effektuttak. Naturligtvis skal ikke den økte kraften misbrukes gjennom uansvarlig kjøring.
Vi vil alvorlig advare mot kun å regulere (øke) turbotrykket uten å bytte til tilpasset chip (programvare). Dette fører før eller senere til alvorlige motorskader. På markedet forekommer også kopierte program uten at selgeren har de nødvendige kunnskaper eller spesifikasjoner om programmeringen.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Hvor mye øker effekten i min bil?
På en innsugsmotor (uten turbo) blir effektøkingen 6-8% og det kansje viktigere dreiemomentet øker med 8-12%! Effekten økes ytterligere med sportssluftfilter og fullflødes effektanlegg. På en bil med turbo kan også ladetrykket høynes og med optimering av drivstoff og tenning oppnås en markant økning av effekten og dreiemomentet med 20-50%. Her finnes også ulike steg. Med effektanlegg og, til visse biler, grovere framrør og sportskatalysator muliggjør dette ytterligere effekt og dreiemomentsøking.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Kan dere utføre spesial mapping (programmeringer)?
Om du har byttet turbo, turborør, dyser, kamaksel eller radikalt bygget om motoren må mapping gjøres sammen med effektmåling. P.g.a. av mange egne utviklingsjobber har vi dessverre ikke tid til å hjelpe til med dette arbeidet som er meget omfattende.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Når jeg bytter chip får jeg da dårligere effekt i noe turtallregister?
Til en innsugsmotor optimeres tenning og i visse fall også drivstoffparameterene spesielt i motorens effektive arbeidsregister. Dette gjør at bilen går bedre i hele registeret. Ettersom programvaren ikke forandres på tomgang og ved lavt turtall forandres ikke egenskapene i disse turtallsområdene

På turbomotorer økes turbotrykket stegvis under hele turboens arbeidsregister og gir et markant tilskudd av effekt og dreiemoment.
Effektområdet styres av turboens dimensjoner. D.v.s har motoren en såkalt lavtrykksturbo blir det største tilskuddet i mellomregisteret. Har man en "fulltrykksturbo" blir den største forskjellen på litt høyere turtallsregister.
Tomgangs og lavfartsregistret før turboen "arbeider" påvirkes ikke med en chiptrimming

 


--------------------------------------------------------------------------------

Kommer motoren til å dra lengre?
Normalt sett er det mekaniske deler som styrer hvor langt motoren kan dras.
Ettersom moderne motorer er konstruert for til å gi maximal effekt og dreiemoment på et turtall som regel mellom 2500-4500 o/min er det derfor ingen fordel å "forlenge" turtallsregisteret ettersom motoren raskt taper kraft på høyere turtall. Også om det rent tekniskt er mulig i de fleste motorstyringssystemer å flytte opp det maksimale turtall, har vi likevel valgt til å behålde opprinnelige turtallssperrer.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Hvordan påvirkes drivstoff-økonomien?
Vi har ikke dokumentert drivstofforbruk ved chiptrimming. Dette skulle kreve avanserte tester med eksakt samme kjøreskjema under like forhold.

Generellt sett minskes drivstofforbruket ved jevn belasting.Virkingsgraden øker med vår programvare først og fremst gjennom en modifisert tenningskurve. For mange kunder er det vanlig med en reduksjon på 5-10%. Vi kan ikke garantere besparelse av drivstoff ettersom det hovedsaklig er kjørestilen som påvirker forbruket. Ved akselerasjon kan drivstoffmengden øke avhengig av hvor mye effekt som utnyttes. Dette gjelder da spesielt turbomotorer, men også her oppnåes en besparelse ved samme effektuttak som tidligere. Gjennom å utnytte mereffekten bare når den virkelig trengs, kan man således oppnå god drivstofføkonomi også på chiptrimmede turbomotorer. 98-oktan bensin gir mer effektiv forbrenning og gir minsket drivstofforbruk med noen prosent sammenliknet med 95 oktan også i en utrimmet motor. Totalt sett kan man dog ikke påregne noen lavere drivstoffkostnad ettersom 98-oktan bensin er dyrere enn 95.

For visse motorer f.eks. Volvo 940 LPT er det utviklet spesielle drivstoffbesparende chip.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Hvilken bensin skal jeg kjøre på?
Vi optimerer programvaren for å kjøres på 98 oktan. Naturligtvis da blyfri for alle biler med katalysator. Noter også at bilfabrikanten for visse motorer anbefaler 98 oktan, hvilket desverre mange har oversett. 98 oktan gir fullstendigere forbrenning og sjansen til å spare drivstoffmengde er større enn med 95 oktan også når bilen er i originalutførelse. Man kan kjøre på 95 oktan, men da får du ikke ut hele effektgevinsten med vår programvare.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Hva hender om jeg fyller 95 Oktan?
Generellt får man en senking av effekt og dreiemoment. Hvor mye avhenger av motorens "konstruksjon" (kompressjonsforhold etc). anslagsvis alt mellom 5-15%. Om man har 95 oktan er risikoen ved ekstrem belasting at motoren får en forstyrrelse i form av tenningsbank. Systemet "rygger" da (havner i såkalt close-loop) og effekten kan midlertidig synke ned mot originaleffekt. Ettersom alle moderne system er adaptive, leser det seg suksessivt  inn igjen til "trimprogrammmet", hvilket kan ta opp til ca 30 mil. I visse fall kan en bestående feilkode finnes igjen i systemet og da må denne koden "nulles". Kjører man med 98 oktan er risken for en slik "bakking" i prinsippet usannsynlig med vår programvare.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Finnes det økonomichip til min bil?
En oppgradering (chip) har positiv innvirkning på drivstofføkonomien. Se forøvrig spørsmålet "Hvordan påvirkes brennstoff økonomien ?"
Spesielle økonomichip finnes til Volvo 940 med lavtrykksturbo LPT. Vi har ingen planer om å ta fram spesielle økonomiversioner til øvrige bilmodeller.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Jeg har en ny bil. Hva hender med min motorgaranti?
Om noe hender med motoren kan bilfabrikanten helt eller delvis motsette seg erstatning for motorgaranti om det kan påvises at man gjort noen forandringer fra original.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Hva hender med utslepp og miljø?
Trimchipen er konstruert for til å oppfylle ECU:s DOT -normer for CO, HC og NOX samt oppfyller EU:s krav for katalysatorbiler. Som regel minsker CO noe etter oppgradering mens NOX øker ved belasting. Tenk på at en bil alltid slepper ut mest forurensinger ved kaldstarter. Misbruk ikke effektøkingen med unødig kjøring, da all forbrenning av fossile drivstoff også øker delen av CO2 som fremskynder drivhuseffekten.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Kan Biltilsynet se at min bil er chippet?
Nei! Det kreves at man demonterer styreenheten.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Klarer en BSRchippet bil avgasskravene?
Ja!

 


--------------------------------------------------------------------------------

Kan verkstedet mitt oppdage at bilen er chippet?
Ved en eventuell prøvekjøring kommer man sikkert til å merke at bilen går uvanlig bra, men det kreves at man åpner selve styreenheten for å se om den er chippet.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Kan verkstedet med sitt testutstyr se at bilen er chippet?
Nei! Det går ikke an å se om styreenhetens minne er byttet.
Normalt kan en chiptrimming ikke konstateres ved diagnosetest.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Kan bilen vises?
Ja! En oppgradering forandrer ikke utslippene ved tomgangs- eller lavturtallskjøring som kontrolleres ved kontrollen.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Kan man bytte chipen selv?
Mange "chipbare" biler har som regel sokkelmonterte chip som byttes lett. Bokser med loddet ( gjennomgående ben ) chip byttes av oss alternativt kan du benytte en radiomontør. I biler etter 1997 forekommer ofte overflatemonterte chip hvilket forutsetter spesialkunskap og utstyr for å bytte. Visse bilmodeller krever også avansert installasjon og alle disse arbeidene bør utføres av oss. På visse turbobiler reguleres ladetrykket gjennom chipen. På øvrige justeres ladetrykket inn på Wastegaten. For mange TDI-modeller levereres en plug-in modul hvilket du lett installerer.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Behøver noe annet å byttes?
Luftfilteret bør byttes til JR eller pipercross høyeffektfilter med mindre motstand. Filteret er rensbart og har lang livslengde. Vi anbefaler også et fullflødes effektanlegg etter katalysatoren, hvilket kan beholdes i originalutførelse. For visse turbobiler finnes grovere framrør og sportskatalysator. På biler med mekaniskt styrt ladetrykk kan bytte av Wastegate gi bedre ytelse. For visse oppgraderinger er bytte av Wastegate eller Wastegatefjær nødvendig. For visse oppgraderinger der høyt ladetrykk benyttes kan en progressiv drivstofftrykkregulator være nødvendig for å få et tilskudd av drivstoff ved maximal belasting.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Behøver jeg å bytte tennplugger?
Normalt sett anbefaler vi kun tennplugger som tilsvarer original. Ved ekstrem kjøring som for eksempel høyhastighetskjøring på "autobahn" og ved kjøring som tilsvarer baneracing kan bytte til plugger med høyere varmeverdi være å foretrekke.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Behøver jeg å rense dysene?
Har motoren gått mer enn ca 100 000 km bør en rengjøring av dysene utføres. På markedet finnes ulike rensemiddel. Vi anbefaler enten Slick 50 alternativt STP. Aller mest effektivt er en elektronisk rengjøring som kan utføres hos original - eller bilelektrisk verksted.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Hvordan bestiller jeg chip?
Programvaren relateres til elektronikkfabrikantens nummer på styreenhet (boks) og chip. Disse nummerene kreves ved spørsmål eller bestilling. I de fleste fall behøves også ref. nr på chipen, som sitter montert på kretskortet inne i styreenheten. Chipen/ene har som regel en sølv eller farget etikett og kan være skjult av et plastdeksel. Det kan forekomme separate bokser for tenning respektive drivstoff og da kreves nummerene på begge. For visse bilmodeller kan vi levere trimmede utbyttesbokser. Til mange TDI biler finnes en Plug In box og da behøver ikke originalboks eller chipnummer oppgis ved bestilling.

 


--------------------------------------------------------------------------------

Jeg har chippet bilen min for en tid siden, men nå starter ikke bilen. Kan det være chipen?
Nei troligvis ikke, det er ytterst sjeldent at det hender noe med minnesmodulene. Vil man være helt sikker kan man montere tilbake originalen for til å se om problemet forsvinner.

Tilbake til hovedsiden trykk på logoen under:

   Registrer  Logg inn     Powered by eXcommerce
Copyright 2008 by http://www.bcb.no